Nøglen til et bedre liv – medfølelse

Postet i Ikke kategoriseret

Står man i en svær situation, krise eller er udfordret i sin væren, vil man føle sig anerkendt og rummet i mødet med empatien. Medfølelse er nøglen til et bedre liv for os selv og i vores relationer. Måden vi forholder os til os selv og vores medmennesker, afhænger af vores indstilling til os selv og måden vi er på. Når vi møder et menneske, som er empatisk og viser medfølelse, letter vores problem og den fastlåste, krampagtige energi forløses.  Det bliver lettere at være i situationen. Medfølelsesbaseret terapi og kognitiv adfærdsterapi er baseret på, at klienten får indsigt i empatiens og medfølelsens afklarende essens. Når vi lærer at forstå og mærke forskellen mellem hjerne og hjerte kommunikation, vil vores liv blive mærkbart lettere at leve. Se denne fantastiske video som viser forskellen er mellem empati og sympati.

http://www.brainpickings.org/index.php/2013/12/11/brene-brown-rsa-animated/

I terapirummet vil vi arbejde på at fjerne støj og destruktive tanker, som fører til uhensigtsmæssige handlinger og mønstre i vores liv. Det er vores ”automatpilot” eller gamle adfærdsmønstre der slår til, når vi reagerer på en udfordring med sorg, skam, tristhed, vrede, raseri eller lignende. Det er vores ”gamle hjerne” der handler. I et selvudviklingsforløb, enten individuelt eller i parforhold, vil vi arbejde på at skabe et nyt fundament for vores tanker og adfærd. Vi vil skabe en ny bevidsthed – en ny hjerne/hjerte bevidsthed, som betyder, at vi forholder os til os selv og omverdenen fra et kreativt, modent og overvejet sted. Og frem for alt – et hjerteligt, kærligt og anerkendende sted. Den nye bevidsthed kobles til medfølelsens,- anerkendelsens og den empatiske adfærd, som betyder, at vi accepterer os selv og vores situation på en ny måde.
Hvordan? Gennem afdækning af kognitive adfærdsmønstre (når jeg tænker sådan – gør jeg sådan) eller systemiske processer (familie opstilling) eller eksistentielle samtaler – det vil sige gennem en palette af psykologiske processer koblet på meditation, mindfulness og mærken ind i vores rene værenskvalitet. Det er en gave til dig, dit liv eller jeres parforhold at tage på opdagelse i dit sind og bevæge dig ind i medfølelsens verden.