EFT parterapi – Vejen til et stærkere forhold

Postet i Ikke kategoriseret

Parterapi med Emotions Fokuseret Terapi (EFT) Metoden: Vejen til Stærkere Forhold

I Emotions Fokuseret Parterapi får I mulighed for at afdække de forskellige mønstre i jeres parforhold. At blive bevidst om, hvad der foregår både hos dig selv og din partner, er afgørende og kan være til stor hjælp. Arbejdet med og forståelsen af jeres parforholdsmønstre giver jer redskaber til at håndtere potentielt konfliktoptrappende situationer på en ny og mere konstruktiv måde end den “normale”, som nemt ender i en konflikt.

EFT-parterapeuten evaluerer nedenstående sammen med jer. Ved henvendelse på baggrund af en verserende, konkret konflikt tilrettelægges terapien ofte med indledende afklarende samtaler. Dette kan være relevant, hvis en part har truet med at forlade forholdet eller i andre kriselignende situationer. Samtalerne tilrettelægges så de kan tage form af både individuelle og fælles afklarende samtaler.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt I stadig er et par eller ønsker at være det, bliver terapien af afklarende karakter. Når terapeuten tilbyder afklaringssessioner, åbner det op for den undvigende eller tilbageholdne partner, der måske nu føler sig tryg ved at deltage. Især i pressede situationer, hvor tvivl opstår, kan afklaringssamtaler lette byrden for den enkelte, der virkelig ikke ved, om vedkommende ønsker at fortsætte samlivet. Disse samtaler åbner også op for yderligere temaer og situationer, som terapeuten vil støtte jer i at tale igennem, når I går videre med parterapi.

Når terapeuten vurderer, at der er et ordentligt grundlag at arbejde parterapeutisk på, påbegyndes parterapien. Dette betyder, at I er enige om, at I ønsker terapi for at udrede trådene og at redde forholdet. I er også indstillet på at se både indad (på jer selv) og udad (på relationen/familien) for at arbejde hen imod at komme videre og skabe de bedste forudsætninger for jeres samliv.

Faser i Parterapi med EFT:

Fase 1: Deeskalering af Konflikter I den første fase fokuseres der på at deeskalere konkrete konflikter, som I står overfor. Målet er ikke nødvendigvis at undgå konflikter, men at få hjælp til at identificere forskellige mønstre, der kan føre til uhensigtsmæssig adfærd. Vi søger at gøre jer bevidste om de negative mønstre, der gentagne gange trækker jer væk fra nærværet og sammenholdet.

Fase 2: Reparation af Konflikter I fase 2 får I konkrete redskaber til at reparere konflikter, der normalt ville føre til nedbrud inden terapien. I oplever en forskel og kan bedre kommunikere i og om situationer, der tidligere førte til konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd. Formålet er ikke at eliminere konflikter (selvom det kan være et resultat af terapien), men at lære, hvordan man reparerer nedbrud og efterdønninger af konflikter på en konstruktiv måde. Kvaliteten af samtalen, nærværet og opmærksomheden på hinanden er afgørende, og terapeuten fungerer som en guide, der hjælper jer til at blive på den gode sti. Vi arbejder her med mentaliseringsevnen. Det styrker den empatiske indfølingsevne at man kan se en sag fra den andens vinkel og spørge ind til det man oplever, når man har ”sind på sinde”. Altså at reflektere over egne følelser samt hvad der mon kan ligge bag min partners udbrud, vrede eller anden reaktion og følelser. Derved undgår man en del misforståelser og får det bedre med hinanden. Det er også en måde at føle sig set, hørt og rummet i en relation.

Fase 3: Konsolidering af Forandringer I den tredje fase konsolideres den nye måde at være sammen på. Nu kan I selv reparere, føre de nødvendige samtaler og interagere med den nye viden. I har integreret jeres eget ansvar og har arbejdet på at etablere et positivt mønster, som I begge kan stole på og læne jer op ad, når livet bliver udfordrende. Og det gør det jo med mellemrum.