Vælg EFT parterapi – en gave for forholdet

Postet i Ikke kategoriseret

I dette blogindlæg kan du læse hvorfor EFT parterapi er et fantastisk godt valg til jer, der vil arbejde med jeres relation. Det er også til dig, der søger på nettet, for det kan opleves som en jungle at finde den rette parterapeut. Sådan har jeg det selv, når jeg søger hjælp i et fagområde jeg ikke kender. Hvor skal man begynde og hvem passer til mig? Ofte tyer man til venners anbefalinger. Men sådan er det ikke altid, når vi oplever problemer i vores private liv.

Når det gælder om at åbenbare sit indre liv, er relationen til terapeuten det altoverskyggende for det videre arbejde. Parterapeutens fremtoning, imødekommenhed, forståelse og kompetencer (også kaldet de non-specifikke faktorer) har afgørende betydning for udfaldet af terapien og tilfredsheden. Det kan man kun finde ud af ved at besøger eller taler med terapeuten inden man begynder sit forløb.

Udover det menneskelige aspekt, hvad skal man egentligt se efter?

Parterapi er en særlig psykologisk disciplin, der kræver en grundig uddannelse. I Emotions Fokuseret Parterapi (kaldet EFT) er det terapeutens opgave, at guide parret hen mod en følt oplevelse af tryghed i forholdet. Målet er at parret selv kan vedligeholde og reparere deres relation efter et nedbrud.

I det følgende (nedenfor) vil jeg give en, noget forenklet, forklaring på den arbejdsproces, som du, der søger parterapi, kan forvente hos en EFTterapeut. Metoden er oprindeligt udviklet til individuel terapi, så alle kan nyde gavn af den. Samtidigt er EFT den eneste videnskabeligt funderede parterapeutiske metode med rigtigt gode resultater.

EFTterapeuten har sit fokus på den nære, trygge relation og anskuer romantisk kærlighed som et tilknytningsbånd. Gennem vores opvækst udvikler vi overlevelsesstrategier med henblik på at støtte og beskytte os selv, som en naturlig måde at håndtere livets usikkerheder på. I nære relationer kan disse overlevelsesstrategier forekomme yderst uhensigtsmæssige, skabe utryghed og konflikter. Både bevidst og ubevidst kan vi komme til at afvise, overfuse, angribe eller undvige vores partner, så det skaber afstand og forladthedsfølelse. Også selvom det ikke er intentionen. Fordybelse af emotioner vil give parret nye muligheder for at nå hinanden trods uenigheder.

Når EFTterapeuten møder par i konflikt eller hvor der er stor afstand, er opgaven (Fase1) at støtte parret i at få stabiliseret situationen (deeskaleret nervesystemet), så der kommer ro mellem parterne og overblik over udfordringerne. Det sker gennem afdækning af parrets interaktioner, kvaliteten af tilknytningen (hvordan mødtes de, hvad er de gode til, hvad ved de om hinanden og sig selv i pressede situationer osv). Vi taler om hvilke overlevelsesstrategier de benytter sig af i en tilspidset situation (råber, bliver tavs, går sin vej, opsøger mm) Og hvordan de ser sig selv fra forskellige perspektiver.

Parret når frem til en forståelse af, hvad der ligger bag disse overlevelsesstrategier og at det i virkeligheden er forsøg på at række ud eller kommunikere dybere emotioner.

Vi taler her om hvordan parret danser med hinanden og afdækker det mønster, der fører til konflikter, så de kan se og mærke, hvad deres handlinger og adfærd gør ved partneren. Det er, som at man har fået lagt rammen i et stort og kompliceret puslespil. Nu skal man se at få lagt brikkerne på plads, så der former sig et billede, der giver mening.

Parret begynder at se hele dynamikken af de bagvedliggende, dybere intentioner, der er pakket ind i overlevelsesdansen.

Under forløbet spejler EFTterapeuten den aktuelle proces, der fører til afstand. Fx vil terapeuten vil bemærke, det som opleves i her og nu relationen. ”Jeg lagde mærke til, at du, Ole, vendte hovedet bort og blev meget tavs, lige der, da Lena sagde, at hun følte sig alene.” Terapeuten bevidstgør de specifikke trin der udspiller sig i parrets dans, mens de sker. På den måde kan parret opnå en følt fornemmelse af det der sker og fører til afstand.

Overlevelsesstrategier har rod i (hengemte) længsler eller ikke mødte behov og ønsker, som langsomt synliggøres gennem små udvekslinger og dialoger. Parret tilbydes nu (Fase 2) nogle nye måder at føre samtale på. Langsomt kan de nærme sig hinanden omkring temaer, som før skabte problemer. Ham der lukker i, får en mulighed for at komme mere frem (re-engagere) og hende, der skyder med skarpt, bliver mere blødgjort (deeskaleret).

Men nu vil parrets samtaler og rækken ud efter hinanden, være tunet ind på en ny ”kanal”, hvor udgangspunktet nu er et andet. Terapeuten bruger parrets mønstre og dybere emotioner til at konstruere en ny (korrektiv) oplevelse og nye interaktioner.

Det betyder at den enkelte kommer i bedre kontakt med sig selv, og det man føler i en given situation. EFTterapeuten omsætter de uhensigtsmæssige reaktioner (vrede, overfusen, aggression, tavshed, undvigelse mm) til et nyt sprog, hvor den følelse, der kom i klemme, nu får en stemme, fremfor at det er reaktionen der styrer parret ind i deres uhensigtsmæssige mønster.

”Når du vender dig væk fra mig, så føler jeg mig alene!” Undvigeren vil lære, at det ikke er farligt at give udtryk for det man føler.

Nu får følelsen en kanal og kan udtrykkes mere klart. EFTterapeuten ved, at klare budskaber om frygt og behov naturligt kalder på omsorg og empati hos mennesker (medmindre de har andre blokeringer – terapeuten må have øje for det gennem sit forarbejde med parret)

Nu får parret en ny mere tryg tilknytningsdans. Der arbejdes på at forandre de indre arbejdsmodeller (overlevelsesstrategier) således, at parret oplever at de bliver mere bløde, responsive, kompetente og får mere tillid i relationen. I fase 3 viser parret hvorledes de, trods dagligdagens pres og småkonflikter, nu har lært at tage fat og reparere gennem bevidste dialogværktøjer, så de undgår at træde hinanden for hårdt over tæerne under dansen.

Jeg tør godt sige – par oplever sig mere i trivsel og lykkelige sammen. De kan regulere sig selv og deres måde at tilgå en problemstilling, således at de hjælper hinanden med at skabe ligevægt og være konstruktive i deres handlinger. Med EFT  lærer I meget om jer selv og hinanden og I bliver et stærkt team.