Tager du sindets vigtigste vitamin?

Postet i Ikke kategoriseret

Mindfulness – medfølelse er sindets vigtigste vitamin. Det medfølende sind har en stor indvirkning på hjernen og kroppen. For mig er det en måde at leve på, men det kommer ikke af sig selv, at leve sit liv med mindfulness – som et medfølende menneske.
Når man fokuserer på kærlig omsorg for sig selv og andre, stimuleres områder i hjernen og kroppen, hvilket bidrager på en positiv måde til vores velvære og liv. Mindfulness er ikke en moralsk holdning som; ”jeg er god mod andre og dyr” – ergo er jeg mindful. Det er træning af sindet og hjernen, som bevirker, at du kan stimulere og udvikle evnen til medfølelse for dig selv og andre og opnå en følelse af tryghed, indre ro, balance, tilfredshed og lykke.
Hvorfor mindfulness i psykoterapi? Mindfulness har en videnskabelig dokumenteret positiv effekt. Alle mennesker har gavn af mindfulness og mennesker med tilstande som angst, depression, traumer, nedtrykthed, lavt selvværd eller de som ønsker at bryde med uhensigtsmæssige mønstre og vaner har især gavn af det. Der er flere måder og tilgange til at benytte mindfulness i terapi. Jeg arbejder med kognitiv adfærdsterapi kombineret med mindfulness (også kaldet CFT compassion focused therapy) men der er ikke en retning, der er bedre end andre.
I forbindelse med at være mere til stede i nuet, kan mindfulness være en form for observation/ iagttagelse, hvor man retter sin opmærksomhed indad, mod sin vejrtrækning, et lydord (mantra) eller blot lader tanker og billeder passere uden at dømme, evaluere eller tage stilling. Jeg anbefaler, at man skaber en daglig praksis (sin daglige vitaminpille !), fordi øvelserne giver ro fra sindets støj og forstyrrelser. Det er et vigtigt element i det at lære at mestre sig selv, tage ansvar for sit liv og blive ”herre i eget tanke-hus”. I psykoterapien arbejder vi på at afdække og udfolde de problemstillinger eller skemata der er. Næste skridt er at øge bevidstheden om adfærden og tankerne bag. På en måde bliver du bevidst om din bevidsthed!
I det øjeblik du kan ”træde et skridt tilbage” og på en måde observere dine tanker, er du nået langt. Du kan nå at iagttage tanken inden den tager kontrollen over dig. Det er et stort skridt på vejen til at mestre sig selv og sit liv. Tanker der tager dig, løber af sted med dig, eller påvirker dig til en vis adfærd, styrer dit liv og du kan ikke gøre noget. I terapien arbejder vi på, at du får et bevidst valg. På den måde rykker du en etage op i dit bevidsthedsniveau og observerer tanken fra et venligt, anerkendende sted i dig. Derefter sender du den væk igen. I stedet for automatisk at ryge ind i den ubevidste, vante tilstand, vil terapien kombineret med mindfulness træningen skabe forandring, tilfredshed og indre ro. Det er sindets vigtigste vitamin at kunne mestre sig selv, før tankerne tager kontrollen.