Det farlige, krævende nærvær

Postet i Ikke kategoriseret
Manglende nærvær er årsagen til mange skilsmisser
Manglende nærvær er årsagen til mange skilsmisser

Hvorfor er det svært for os at acceptere, at alle dynamiske forhold, når til et punkt, hvor energien er flad og noget skal dø for at give plads til at nyt? Par kalder det krise. Jeg kalder det udviklingsstadier.
Hvorfor løber de fra det der er svært, i stedet for at stå i konflikten? Hvorfor tror de, at det er nemmere at leve alene eller skifte partneren ud, når problemer viser sig? Hvorfor er vi villige til at forlade vores partner, for at få det nærvær vi savner? Vil vi overhovedet finde nærværet i et andet menneske ?

Klik til og klik fra
Vi lever i en verden med moderne mødeflader overalt – vi mødes sociale medier og relaterer i et globalt rum. Det er ikke farligt, det er nemt og hurtigt. Det kræver ikke noget af os eller vores dybere følelser. Dagligdagen er stresset, og vi læsser konstant mere på, men vi skaber ikke rum for os selv, rum uden den konstante strøm af informationer, hvor der er plads til indre ro og fordybelse som fx meditation.
I den moderne verden kan vi lynhurtigt stimulere vores afsavn og længsler. Ved at gå ind på en dating side og møde andre, kan vi relatere til hinanden ud fra billeder og fakta. Vi kan dermed skifte en partner ud efter behov og lyster – blot ved et enkelt klik. Vi kan blive skilt fra vores partner på borgerservice- ved et enkelt klik. Det er nemt og uforpligtende.

Det farlige nærvær
Det der er svært eller ”farligt”, er der, hvor der er noget på spil. Det er i mødet – det ægte møde med et andet menneske. Der er noget på spil, især når vi kræver en andens ægte nærvær. Og når den anden kræver vores. Overordnet set definerer kvinder nærvær som kærlighed og fællesskab, mens mænd definerer nærvær som sex. Hvordan kan vi skabe nærvær? Det essentielle sjælemøde, hvor vi er åbne og undersøgende for os selv og hinanden. Hvor der er plads til begges sårbarhed, lyster og behov?

At turde møde sig selv
Hvis der skal være plads til to individuelle mennesker med begær, nærvær og et reelt kærlighedsmøde på en gang – kræver det enormt meget af os selv. Det kræver, at vi først og fremmest forstår os selv. Vi skal kunne relatere til os selv og stå i livet med vores egne udfordringer, før vi kan stå stærkt i en dyb relation til en anden. Derfor kan det gavne at tage et selvudviklingsforløb.

Det Fælles 3
Den sunde relation består af 3 dele. Mig, dig og vores fælles 3 – det er selve dette, det Fælles 3, vi skal værne om i en relation og det er herfra, rejsen med et andet menneske går og vi gode til at passe, pleje, dyrke og kultivere dette Fælles 3, vil vi have alle muligheder for at være på en fantastisk udviklingsrejse. To hele og et fælles rum.

Kønsforvirring og ubalance
Jeg oplever, at der foregår en kønsforvirring i disse år og at der hersker en ret stor ubalance mellem kønnene. Mænd er blevet gode til at nyde tæthed, holde i hånd, tage på rejser, tale om kærlighed, børn og følelser, sådan som man kan gøre det med en god ven og i søskendeforhold.
Men der er også en anden side i mandens liv, med et behov for seksualitet på en mere uforpligtende lystbetonet måde, som mange mænd, jeg taler med, har svært ved at tilpasse i forholdet med den kvinde han lever med. Det er ofte svært for ham, at leve med sin kvinde i et samspil med luderen og madonnaen – og der kan være mange delpersonligheder og roller/ psykodynamikker i spil mellem parret, der gør, at manden elsker (eller holder meget af sin kone), men tænder vildt på sin storbarmede, smilende og velplejede frisør. Det er det uforpligtende, lystbetonede der tænder.

Kvinderne vil også være med
Ligeledes er der kvinder, der har stor lyst til at udforske deres seksualitet. Men de har svært ved at gennemføre det, eller komme ind i det undersøgende rum, fordi en del af dem har svært ved at adskille delpersonlighederne og drømmene om kernefamilien, børnene og fælleskabet. Og samtidigt kan der være den hindring for deres seksuelle, kreative udfoldelse, at de fornemmer, at deres mænd ikke bryder sig om at se dem i den sammenhæng. Eller parrets dans er gået uden om en åbenhed omkring det seksuelle rum, så de ubevidst har lagt det bag sig.

Ubevidste mønstre ødelægger balancen
Det er ikke for at tegne et stereotypt billede af mænd, men jeg ser, at 1. sals bevidsthedens pænhed (par der bevidsthedsmæssigt befinder sig på et udviklingsniveau, hvor det handler om individualitet, familie, karriere og uddannelse) dræber seksualiteten i deres iver efter ydre bekræftelse og branding. Kældersals parret (mennesker der lever med basale tryghedsbehov og holder af de nære, konkrete værdier fra et du og jeg sted) kan være mere rene og umiddelbare i deres tilgang til begær, sex og lyst. Men her ser jer, at kvinden ofte bruger sin seksualitet til at straffe med. Der er en slags seksuelt magtmisbrug i relationen, hvor hun bestemmer om der er lukket eller åbent. Mænd tilpasser sig for meget eller synes de tilpasser sig, og derved mister de sig selv. De tør ikke træde i karakter og kræve deres ret. For fredens skyld. Kvinderne savner ofte den del af manden, men ubevidst dræber hun mandigheden, i sin iver for at kontrollere og styre alting. De ubevidste mønstre og roller skaber ubalance mellem kønnene.

I parterapi arbejder vi på at genskabe balancen mellem parret, ved at kaste lys på de ubevidste skygger og roller, så hver får sin ret og plads. Det skaber ro, tryghed og giver plads til den gode energi mellem parret kan strømme frit.