Det øjeblik I fortæller jeres børn, at I har besluttet jer for skilsmisse, vil altid stå lysende klart for dem.

Mange par forholder sig modent og fint til beslutningen i forholde til deres børn, og fortæller, at da de endelig havde fået det sagt følte de sig lettede. Men det er ikke en situation hvor børnene vil føle det som en lettelse. Det er en stor forandring i et barns liv og det er aldrig deres ønske.

Ærlighed er et væsentligt element i måden man forholder sig til hinanden på og det vil børnene altid sætte pris på.

Det er derfor vigtigt at I har forberedt jer godt og sat jer ind i hvordan I vil formidle budskabet.
I en exit-session kan I få mulighed for at vende jeres beslutning. I vil få nogle vinkler og aspekter på hvordan I kan støtte børnene bedst muligt, da det også afhænger af børnenes alder, karakter, modenhed og ressourcer i øvrigt.

Vi kan tale om jeres ønsker og ressourcer fremadrettet og jeres tanker for den forandring der skal ske i børnenes og jeres nye tilværelse.