Mindfulness

Mindfulness er at være nærværende, med kærlig og venlig opmærksomhed på nuet og dig selv. Mindfulness har rødder i buddhismen. Her praktiserer de filosofien om, at menneskets jagt på evig lykke og forsøg på at undgå krise og smerte fører til frustration, lidelse, angst og depression.

I mindfulness arbejder vi med opmærksomhed.Mindfulness betyder at vågne op til det liv, du har lige nu.

Men mange af os lever enten i fortiden eller fremtiden. Vi lever vores historie og dermed er der ikke plads til at leve vores eget liv.

Vi er bekymrede over ting, der er sket, eller skal ske. Livet er sjældent, som man gerne vil have det. Intet varer ved, vi bliver syge, forfalder og dør.

Disse grundlæggende sandheder medfører eksistentiel ensomhed, smerte og angst. Derfor fristes vores sind til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted.

Meditation

Meditation er bevidst koncentration. Det er en bestemt bevidsthedstilstand, som vi alle kender og er i kontakt med på forskellige måde igennem livet.

Det er de tidspunkter, hvor vi glemmer os selv i oplevelsen. Hvis vi kunne fryse det øjeblik, og sætte ord på, vil det være noget i retning af: intenst nærvær, fuldstændig årvågenhed, væk fra alt der fylder.

At være et med universet. Uden tid. Vi er udover ego og helt hjemme i os selv. Meditation er østens svar på vores stilheds bøn og udøves i mange kulturer.

Når man sidder i stilhed, som i meditation, vil der næsten hele tiden være en strøm af tanker. Efterhånden vil du være i stand til at slippe tankerne og være i et “tomt” rum. Intet er mere givende end at fylde sine indre batterier op og forny energien.

Forskellen på mindfulness og meditation

Meditation er en tilstand, der opnås i en afgrænset tid og mindfulness er en form for livsanskuelse, en måde at opleve sig selv og verden på. Hvor meditation giver dyb ro og fornyet energi, giver mindfulness mere nærvær og positivitet. Fælles for begge er, at de giver mere ro, mindre stress, mere tilfredshed.

Øvelse til hverdagen

Ordet dagligdag forbinder mange med noget negativt, stressbetonet, forjaget, kedeligt og leverpostejs-agtigt. Vi fylder os med dårlig mad, materielle goder, sport, travlhed, sysler og overarbejde.

På den måde undgår vi, at mærke, hvad det betyder at være menneske. Vi afleder os selv. Prøv for eksempel, at sidde i stolen uden at gøre noget. Uden at flytte på dig, bevæge dig, klø dig i håret Du skal bare sidde med dig selv.Træk vejret dybt og langsomt.

Måske kommer der tanker, f.eks. om, hvorfor du overhovedet skal sidde her. Du kommer måske i kontakt med en rastløshed.

Men hvis du bliver siddende længe nok, vil du pludseligt også mærke en rummelighed eller accept. Der er intet galt med utålmodige tanker eller rastløshed, men mange af os lever en dagligdag med den uro.

Og vi afleder os selv og går dermed glip af dyrebare øjeblikke i livet og nuet.

Forløb

Bestil et forløb og få din egen meditationspraksis. Jo bedre kontakt du har til kroppen, des mere er du til stede i nuet. Det er de små “nuets øjeblikke”, der giver glæde og lykkefølelse.

Der er mange fordele ved at opøve en meditationspraksis. Du lærer at lytte til sjælens vibration gennem meditativ fordybelse og vågen opmærksomhed i krop og åndedræt og afspænding af sindet. Du bliver modtagelig for hjertets visdom og kærlighed.Tag stilhed til dig – lær kvaliteten i stilhed og at skrue ned for tempoet.

Kontakt mig her