Om familiekonstellation – metoden

“Når alle i familien, levende som døde, har fået plads i vores hjerte, også dem vi har ekskluderet, vil vi føle os hele. Først når alle er forenede inde i os, vil vi være frie af alle forviklinger.” – Bert Hellinger

Mange mennesker oplever, at de trods mange år med terapi ikke får fat om roden i deres problemstilling. De opnår ikke erkendelse og indsigt i de dybere eksistentielle temaer. Det er, som de gamle mønstre gentager sig.

Metoden familieopstilling eller familiekonstellation er med sit fokus på systemiske tilgange et meget afklarende værktøj.

Skjulte forviklinger bliver synlige i en opstilling af familien. Det bliver muligt at bearbejde dybe dynamikker. Det bliver muligt at gøre sig fri af fortiden og blive mere hel.

 

Familieopstilling kan støtte i at:

  • Afklare misforståelser og spændinger i familieforhold og relationer.
  • Bryde gentagelsesmønstre af eksempelvis misbrug, sygdom og svigt.
  • Håndtere udfordringer med forældrerollen og svære familiesituationer (eks. skilsmisse, abort, adoption etc.).
  • Håndtere alvorlig sygdom, tab og død.
  • Afdække årsager bag fysiske og psykiske lidelser
  • Få overblik og se det “store billede
[/kt_box]

[/span6][/columns]